Jump to content
Hulyguo

Serverio Taisyklės

Rekomenduojami pranešimai

 
Bendrosios Taisyklės

 • Jūs privalote gerbti vienas kitą ir už RP ribų. Priekabiavimai, nepagarba bei patyčios Orange RolePlay platformose bei už jos ribų nebus toleruojamos.
 • Draudžiama reklamuoti, kalbėti apie kitus serverius žaidime ar kitoje Orange RolePlayprojekto aplinkoje.
 • Draudžiama apsimetinėti projekto administracija.

Žaidimo taisyklės
 


No Crime Zones (NCZ)

 • Šiose zonose draudžiama daryti bet kokius nusikaltimus, vykdyti bet kokią nusikalstamą veiklą.
 • Žaidėjai gali bėgti į NCZ zonas, norint išvengti apiplėšimo, nužudymo ar panašių situacijų.
 • Jei asmuo, kurį norite nužudyti ar apvogti slepiasi NCZ zonoje, Jūs turite palaukti, kol jis ją paliks.
 • Žaidėjai negali slėptis NCZ zonose jei yra gaudomi policijos. Jie turi klausyti policijos nurodymų būdami jose (išimtis: žaidėjas gali bėgti nuo policijos).

 
                  NCZ zonos: 

 • Atsiradimo vieta (Spawn).
 • Policijos Departamentas ir aplink esanti teritorija.
 • Medicinos Departamentas ir aplink esanti teritorija.
 • Bankas ir aplink esanti teritorija.

     
 
Frakcijų transportas

 • Draudžiama vogti policijos bei medikų darbinį transportą be RP priežasties 

 
 
 
 
 
Paskyros nuosavybė ir atsakomybė

 • Vartotojo paskyros pardavinėjimas arba keitimas yra griežtai draudžiamas.
 • Vartotojo paskyros perleidimas yra griežtai draudžiamas.
 • Visi vartotojai yra atsakingi už savo paskyrą, IP adresą, Social Club. Bendrinamos paskyros bus baudžiamos vienodai.
 • Vartotojams draudžiama keisti, pardavinėti savo paskyras bei žaidime turimus daiktus už realius pinigus ar kitokius vertingus dalykus.

Parama ir paslaugų pirkimas

 • Iškilus problemoms paslaugų pirkimo arba paramos metu galite kreiptis į Orange RolePlay projekto administraciją.
 • Orange RP projekto parama yra negrąžinama.

Veikėjo kūrimas ir nuosavybė

 • Veikėjų vardai turi atitikti realaus gyvenimo lietuviškus arba sulietuvintus vardus ir pavardes (šiai taisyklei galimos išimtys).
 • Veikėjų vardai negali atitikti žinomų žmonių vardų ir pavardžių.
 • Negalima apgaudinėti kitų žaidėjų norint gauti materialinės naudos.
 • Negalima perkelti veikėjo turto be tinkamos priežasties. Išimtys galimos su administracijos leidimu.

Atsakomybė

 • Projekto žaidėjai privalo pranešti apie draudimų vengimus, suklastotus forumo pranešimus, diskusijas apie DDOS atakas ar kitus taisyklių pažeidimus. Bandymai išnaudoti ar nuslėpti tokio tipo informaciją yra draudžiami.
 • Bet kokie trukdymai prisijungti prie serverio, įskaitant ir DDOS atakas, yra draudžiami.
 • Draudžiama skatinti DDOS atakas prieš Orange RolePlay projektą bei jo žaidėjus.

Serverio klaidų išnaudojimas, sukčiavimas

 • Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas bei išnaudoti serverio klaidas, pvz: išvenginėti AFK laikmačio.
 • Visos serverio klaidos privalo būti praneštos administracijai.

Reklamavimas ir visuotinis pokalbis

 • Visuotinių skelbimų turinys turi būti susijęs su IC kontekstu.
 • Visuotiniuose skelbimuose draudžiama reklamuoti nelegalius daiktus ar nelegalią veiklą.
 • Visuotiniai skelbimai turi būti sukurti žaidėjų, būti realistiški.    

 
Serverio taisyklės


Deathmatch ( DM)

 • Deathmatch įvyksta tuomet, kai bandote ar žudote/sužeidžiate kitą asmenį dėl priežasčių, kurios nepateisina ekstremalių veiksmų ar rimtos RP priežasties.
 • Revenge Killing - žaidėjo, kuris jus nužudė, žudymas/žalojimas, pasinaudojus OOC žiniomis apie Jūsų mirtį ar žudiko lokaciją, be jokios naujos RolePlay priežasties ar situacijos.
 • Vandalizmas - žaidėjo turto niokojimas be jokios RP priežasties.
 • Žaidėjas negali nužudyti savo aukos, jeigu kitas žaidėjas paklūsta jo nurodymams.
 • Žaidėjas turi duoti pakankamai laiko savo aukai paklusti jo nurodymams, atsakyti į jo suteiktą Roleplay situaciją.

 

 • Pavyzdžiai kuomet galima atakuoti kitą žaidėją:
  • Tuomet, kai žaidėjas bando Jus suiimti, pakenkti Jums, Jūsų draugams ar suniokoti Jūsų turtą.
  • Tuomet, kai žaidėjas praneša policijai apie Jus ir Jūsų padarytus nusikaltimus.
  • Tuomet, kai jis nepaklūsta Jūsų nurodymams, bando pabėgti ar bando gauti pagalbos iš savo draugų.

    
Vehicle Deathmatch (VDM)

 • Įsigaliojus VDM taisyklei, žaidėjams draudžiama naudoti transporto priemonę siekiant nužudyti kitą asmenį be tikslo arba be jokios RolePlay priežasties.
 • Turint svarią RolePlay priežastį galima naudoti transporto priemonę norint partrenkti asmenį vieną kartą. Bet yra draudžiama apsisukti ir partrenkti tą patį žmogų antrą kartą. 

 
Metagaming
 
Metagaming laikoma:

 • IC informacijos, kuri gali įtakoti RolePlay situacijas, perdavimas bet kokiais OOC būdais, jos naudojimas žaidime.
 • Kreipimasis į žmones, žmonių baudimas pagal jų serverio ID.
 • IC informacijos gavimas iš OOC šaltinių ( discord žinutė, gyvos transliacijos ) ir naudojimas žaidime. 

 

Powergaming


Powergaming laikoma:

 • Veiksmų neatitinkančių realybę darymas.
 • Neįmanomų /do ir /me komandų naudojimas. Pvz:
  • /do Turi penkias akis.
  • /me pakelia sunkvežimį.
 • RolePlay eigos perėmimas į savo rankas, neduodant progos atsakyti. Pvz:
  • /me trenkia tau į veidą. /do Tu miršti.
  • /me apieško tave, paima tavo ginklą ir surakina tavo rankas.

 
    
AFK

 • Būdami neaktyvūs žaidime, nejudedami, po tam tikro laiko galite būti “išspirti” iš serverio.
 • Negalima naudoti trečios šalies programų ar papildinių, kurie verčia žaidėjo veikėją vaikščioti ratais ar daryti dalykus, norint išvengti šio sistemos patikrinimo. Už tai galite būti griežtai baudžiami.

 
NLR (New-Life Rule): 

 • Ši taisyklė galioja tada, kai žaidėjo veikėjas miršta ir prisikelia ligoninėje. Miręs veikėjas užmiršta visus įvykius, Roleplay situaciją, lėmusią jo mirtį, ir visą jos metu sužinotą informaciją, susijusią su jo mirtimi. Pvz: kas jį nužudė, kur jis mirė.
 • Įsigaliojus šiai taisyklei bandymas keršyti nužudžiusiam Jus asmeniui be visiškai naujos, su Jūsų mirtimi nesusijusios priežasties prilyginamas Revenge Killing.
 • Žaidėjai 30 minučių negali grįžti į savo mirties vietą, norėdami atsiimti asmeninį turtą. Ši taisyklė skirta išvengti RolePlay situacijų, kuriose žmogus “prisikelia iš numirusiųjų”.
 • Žaidėjai per šį laiką(30 min.) turi vengti RolePlay scenarijų su juos nužudžiusiais asmenimis. Išimtis gali būti taikoma, jei RolePlay situacija, kurios metu asmuo buvo nužudytas jau yra pasibaigusi.

     
 
 
 
 
 
 
 
FearRP

 • Fear RolePlay yra idėja, kad žaidėjo veikėjas turi rūpintis savo sveikata, saugumu, bijoti susižeisti ir mirti.
 • Jeigu į Jus yra nukreiptas šaunamasis ginklas - Jums yra privaloma paklusti nurodymams (draudžiama ištraukti savo ginklą ir pradėti šaudyti ar taikytis).
  • Išimtis: jeigu Jūs esate apsuptas žaidėjų ar draugų, kurie Jus gins, tačiau tik tuo metu, kai jie nutaiko savo ginklus.
  • Žaidėjas būdamas automobilyje gali važiuoti kai į jį taikomasi ginklu šiais atvejais (šios išimtys negalioja motociklams bei dviračiams):
  • Asmuo su ginklu eina iš automobilio galo ar šono, neturi taiklaus šūvio.
  • Vos tik asmeniui išsitraukus ginklą ir pradėjus taikytis.
 • Asmuo, kurio gyvybei gresia pavojus, privalo klausytis nurodymų ir elgtis taip, lyg nenorėtų mirti. Šiai taisyklei daromos išimtys:
  • Žaidėjai negali priversti kito veikėjo išimti pinigus iš savo banko sąskaitos.
  • Žaidėjai negali priversti kito veikėjo perrašyti savo namą ar automobilį.

 
 
 
Fail-RolePlay/Non-RolePlay

 • Dėl kai kurių GTA 5 mechanikų veiksmai kurie gyvenime yra neįmanomi ir netikroviški šiame žaidime yra galimi. Dėl to tai yra pačių žaidėjų atsakomybė suvaidinti realistišką situaciją net kai ir žaidimo limitacijos tai leidžia.
 • Prieš darydami tam tikrus veiksmus pagalvokite, ar tą patį galėtumėte padaryti ir realiame gyvenime. Pavyzdžiui: atsitrenkus į medį dideliu greičiu, žaidimas Jums leistų važiuoti toliau, lyg nieko nebūtų buvę. Šių RolePlay standartų laikymasis yra pačių žaidėjų atsakomybė. Žaidėjai turėtų suvaidinti sužeidimus VoIP, /me, /do pagalba.
 • Į Non-RolePlay sąvoka taipogi įeina:
  • Stunt jumping - Nerealistiškas automobilių naudojimas, bandant peršokti 
  • Mercy killing - prašymas draugo, kad jis tave nužudytų. Tai pažeidžia DM/FearRP taisykles.
  • Cop baiting - Negalima provokuoti policijos norint, kad jie Jus gaudytų.
  • Brangių mašinų nevertinimas, taranavimas su jomis. 
 •  Už šios taisyklės nesilaikymą galite būti baudžiami už Fail-Rp/Non-Rp.


Combat Logging

 • Žaidėjai negali atsijungti iš aktyvios RolePlay situacijos, kuri gali turėti neigiamų pasekmių jo veikėjui - ginklų praradimas, bandymas išvengti kalėjimo bausmės.
 • Žaidimo crash atveju ar atsitikus kitokiems nuo asmens nepriklausantiems dalykams, žaidėjas turėtų pranešti apie savo technines problemas asmenims, susijusiems su šia RolePlay situacija.
 • Žaidėjui skiriama 15 minučių grįžti į serverį, pratęsti RolePlay. Už šios sąlygos nesilaikymą asmuo gali būti baudžiamas už Combat Logging.

 

Kalbėjimas OOC 

 • Draudžiama kalbėti Out Of Character per VoIP ar paprastu Text Chat.
 • Žaidėjai gali kalbėtis OOC temomis naudojantis /OOC komandą, pavyzdžiui klausdami serverio komandų ar RolePlay taisyklių.
 • Žaidėjams draudžiama įžeidinėti vienas kitą per /OOC. Pažeisdami šią taisyklę galite būti baudžiami už OOC įžeidinėjimus.
 • Prieš darant bet kokį Torture/Sexual RP, būtina turėti OOC leidimą iš kitų žaidėjų, dalyvaujančių šioje Roleplay situacijoje ir visų aplinkinių žiūrovų.
  • Šis leidimas gali būti atšauktas bet kuriuo Roleplay momentu. Jei bent vienas asmuo nesutinka su tokio tipo Roleplay - jį toliau tęsti draudžiama.

 

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda į tema
Pasidalinti ant kitų socialinių tinklų
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

×
×
 • Create New...